نخستین نشست بانوان خبرنگار با مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان غربی با هدف شناسایی مشکلات صنفی خبرنگاران زن این استان با حضور حدود 40 خبرنگار در ارومیه برگزار شد.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان غربی روز سه شنبه با اشاره به اینکه این دیدار، نخستین نشست بانوان خبرنگار برای توجه به مطالبه های این قشر است، گفت: چنین نشست هایی در راستای توجه دولت تدبیر و امید به قشر بانوان برگزار می شود.

شهلا تاجفر افزود: دولت تدبیر و امید اقدامات قابل توجهی در راستای رفع نابرابری جنسیتی داشته ولی ما معتقد هستیم که این اقدامات کافی نیست و امیدواریم این توجه به بانوان در دولت دوازدهم افزایش یابد.

وی به نقش مهم و اساسی خبرنگاران در راستای پویایی جامعه اشاره کرد و ادامه داد: جامعه بدون خبرنگار جامعه ای راکد و بدون تکلم است و خبرنگاران زبان گویای جامعه و عامل پویایی و پیشرفت آن به شمار می روند.

وی با قدردانی از تلاش های بی شائیه بانوان خبرنگار، اضافه کرد: خبرنگاران رابط دولت و ملت هستند و مطالبه های مردم را به گوش دولتمردان می رسانند و تحقق آن را پیگیری می کنند.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان غربی بنیان اصلی جامعه و خانواده را بانوان عنوان کرد و گفت: اگر به این قشر توجه نشود، خانواده ها نیز کارایی خود را از دست می دهند.

در آذربایجان غربی بیش از نیمی از خبرنگاران فعال به ویژه در ارومیه را بانوان خبرنگار تشکیل می دهند.