مدیرکل دفتر بانوان و امور خانواده استانداری از پارک بانوان ارومیه بازدید کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری آذربایجان غربی، تاجفر مدیرکل دفتر بانوان و خانواده استانداری با همراهی مدیرعامل سازمان پارکها وفضای سبز شهرداری ارومیه از پارک بانوان ارومیه (باغ نرگس) بازدید و از نزدیک در جریان مشکلات و امکانات مورد نیاز این فضا قرار گرفت.

تاجفر در این بازدید بر ضرورت ارتقای سطح خدمات و نوسازی و ارتقای امکانات موجود در باغ نرگس ارومیه تاکید کرد  وخواستار توجه شهرداری نسبت به این موضوعات شد.