استاندار آذربایجان غربی با حضور در سومین نمایشگاه توانمندیهای روستاییان و عشایر کشور از غرفه های آذربایجان غربی در این نمایشگاه بازدید نمود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری آذربایجان غربی محمد مهدی شهریاری امروز با حضور در سومین نمایشگاه توانمندیهای روستاییان و عشایر کشور از 19 غرفه استان در این نمایشگاه بازید نمود.

گفتنی است این نمایشگاه با حضور معاون اول رییس جمهور سومین نمایشگاه توانمندی‌های روستاییان و عشایر و بیست و نهمین نمایشگاه ملی صنایع دستی کار خود را آغاز کرده است.

سومین نمایشگاه توانمندیهای روستاییان و عشایر کشور از 15 تا 18 اسفند در محل نمایشگاههای دایمی تهران دایر است .