جلسه هماهنگی مدیریت بحران شهرستان چالدران به ریاست فرماندار و با حضور مدیران ادارت در محل فرمانداری برگزار شد.

فرماندار چالدران در این جلسه با اشاره به موقعیت جغرافیائی و توپوگرافی خاص شهرستان به برنامه ریزی های منظم و ایجاد ساز و کار تصمیم گیری مناسب در امور مدیریت بحران به منظور پیشگیری، کنترل و نظارت دقیق در اینگونه از حوادث طبیعی را امری مهم و ضروری دانست و گفت: انتظار می‌رود مدیران دستگاههای اجرائی در رأس آنها بخشداران مرکزی و دشتک در شهرستان با دقت و سرعت عمل نسبت به شناسائی و پیگیری نقاط بحرانی و حادثه خیز تلاش کرده و شخصا پیگیر امورات باشند.

حسین زاده دهیاران را مدیران بحران در روستاها عنوان کرد که باید با هوشیاری تمامی اتفاقاتی که احتمال تبدیل شده به بحران را دارند به فرمانداری اطلاع دهند.

رئیس شورای مدیریت بحران شهرستان چالدران خواستار الویت بندی و رفع نقاط حادثه خیز از جمله مرمت پلها،جمع آوری نخاله و لایروبی و بازگشائی مسیر سیل در داخل و خارج شهر و بررسی وضعیت دام عشایر کوچ رو و حفظ تعادل دام و مرتع در مراتع ییلاقی شد.

وی با تأکید بر اینکه مدیران دستگاههای اجرائی باید برنامه محور باشند افزود: انتظار می رود دستگاههای متولی نسبت به اصلاح و حذف نقاط حادثه خیز اقدام کنند تا در آینده شاهد بروز وضعیت بحرانی نباشیم.

فرماندار چالدران در این جلسه ضمن تبریک فرا رسیدن هفته قوه قضائیه با اشاره به موقعیت جغرافیائی و توپوگرافی خاص شهرستان به برنامه ریزی های منظم و ایجاد ساز و کار تصمیم گیری مناسب در امور مدیریت بحران به منظور پیشگیری، کنترل و نظارت دقیق در اینگونه از حوادث طبیعی را امری مهم و ضروری دانست و گفت: انتظار می‌رود مدیران دستگاههای اجرائی در رأس آنها بخشداران مرکزی و دشتک در شهرستان با دقت و سرعت عمل نسبت به شناسائی و پیگیری نقاط بحرانی و حادثه خیز تلاش کرده و شخصا پیگیر امورات باشند.

حسین زاده دهیاران را مدیران بحران در روستاها عنوان کرد که باید با هوشیاری تمامی اتفاقاتی که احتمال تبدیل شده به بحران را دارند به فرمانداری اطلاع دهند.

رئیس شورای مدیریت بحران شهرستان چالدران خواستار الویت بندی و رفع نقاط حادثه خیز از جمله مرمت پلها،جمع آوری نخاله و لایروبی و بازگشائی مسیر سیل در داخل و خارج شهر و بررسی وضعیت دام عشایر کوچ رو و حفظ تعادل دام و مرتع در مراتع ییلاقی شد.

وی با تأکید بر اینکه مدیران دستگاههای اجرائی باید برنامه محور باشند افزود: انتظار می رود دستگاههای متولی نسبت به اصلاح و حذف نقاط حادثه خیز اقدام کنند تا در آینده شاهد بروز وضعیت بحرانی نباشیم.