در دهمین جلسه ستاد بازآفرینی شهری پایدارآذربایجان غربی که با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، فرمانداران شهرستان های ارومیه و بوکان و مدیران کل دستگاههای اجرایی برگزار شد برنامه جامع اقدام مشترک بازآفرینی سکونتگاه های غیر رسمی و بافت های ناکارآمد میانی شهرهای بوکان و مهاباد تصویب شد.
معاون هماهنگی امورعمرانی استاندارآذربایجان غربی در این جلسه با بیان اینکه طرح ساماندهی بافت های فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی شهرها باید تا پایان تیرماه امسال به تصویب برسد گفت:این طرح در قالب برنامه جامع اقدام  مشترک دستگاههای اجرایی و خدماتی و شهرداری ها در استان در دست تهیه است که پس از تصویب آن در ستاد استانی تا پایان تیرماه جهت تصویب نهایی و اجرایی شدن به ستاد ملّی بازآفرینی کشور ارسال می شوند.
تقی کهوریان افزود: براساس مصوبه هیئت دولت دستگاههای اجرایی 30 درصد از اقدامات و فعالیتهای سالیانه خود را باید به این مناطق اختصاص دهند که برهمین اساس شهرداریها نیز باید 30 درصد اعتبارات ارزش افزوده دریافتی خود را جهت اجرای طرح های عمرانی و بهسازی در محلات هدف هزینه کنند.
وی ادامه داد:مسئولیت دبیرخانه استانی این ستاد برعهده اداره کل راه و شهرسازی بوده و در شهرستانها نیز این مسئولیت برعهده شهرداریها بوده و باید براساس اولویت های هریک از محلات طرح ها دسته بندی شده و پس از تصویب در کمیته برنامه ریزی شهرستان ها جهت اطمینان از تامین اعتبار برای دستگاههای اجرایی ذیربط به ستاد استانی ارسال شود تا با طی مراحل تصویب استانی و کشوری با اختصاص بودجه مورد نیاز در قالب برنامه اجرایی دستگاه ها به مرحله اجرا درآید.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار با بیان اینکه شهرداران مکلف شده اند تا برای اجرایی شدن این طرح ها در بودجه سال 97 پیش بینی های لازم را انجام دهند اظهار داشت: شهرداران درصورت عدم تصویب اعتبار لازم در بودجه سالجاری باید در کوتاهترین زمان نسبت به تصویب متمم بودجه و اختصاص اعتبار مورد نیاز برای طرح های ساماندهی و بهسازی این محلات اقدام کنند.
تقی کهوریان همچنین خاطرنشان کرد:طرح های ساماندهی صرفا به پروژه های عمرانی زیرینایی محدوده نمی شود و براساس آیین نامه و برنامه اجرایی طرح دستگاههای اجرایی مکلف به اجرای طرهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی با هدف ارتقاء شاخص کیفیت زندگی و کمک به اقتصاد و اشتغال زایی در این مناظق شده اند.
وی تصریح کرد: این پذیرفته نیست که بخشی از شهر از حیث امکانات و خدمات در حوزه های سلامت ، فرهنگی، ورزشی و زیربنایی در مقایسه با سایر مناطق شهر محروم و یا کمتر برخوردار باشد و سیاست و برنامه دولت براین است که خدمات زیربنایی و روبنایی با ماهیت های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در این مناطق گسترش یابد و در شاخص های مختلف به میانگین شهری برسد.
مبارک قدم مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی نیز دراین جلسه در گزارشی از آخرین وضعیت مطالعات محلات هدف این برنامه در استان گفت:سال گذشته برنامه جامع مشترک طرح بازآفرینی شهری در 7 شهر مرکز شهرستان استان در قالب 18 محله مطالعه شده که 129 میلیارد ریال از محل اعتبارات شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران و 30 میلیارد ریال نیز در قالب اعتبارات عمومی دستگاههای عضو ستاد برای اجرای 37 پروژه اختصاص یافته است.
وی در خصوص برنامه این ستاد در سال جاری نیز افزود:امسال در 452 هکتار از مناطق بافت میانی ، فرسوده و حاشیه شهر در قالب 9 محله اقدامات عمرانی ، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی پیش بینی شده که برای اجرای 8420 میلیارد ریال مورد نیاز است که 1860 میلیارد ریال از منابع عمومی دستگاههای اجرایی و 3280 میلیارد ریال با جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی و 3270 میلیارد ریال نیز از طریق تسهیلات بانکی تامین می شود.