معاون هماهنگی امور عمرانی استانداردرجلسه ای که به منظوربررسی و رفع مشکلات بیمارستان250 تخت خوابی آیت الله خویی با حضور مدیران عامل شرکت های خدمات رسان و رییس دانشگاه علوم پزشکی ارومیه برگزار شد گفت:امسال به مناسبت چهل امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی 10 طرح و يا پروژه بزرگ زیربنایی در آذربایجان غربی به بهره برداری می رسد که بیمارستان آیت الله خویی یکی از آن پروژه ها است.برخي از اين طرح هاچندين پرو»ه عمراني و در مجموع حداقل 20 پرو»ه بزرگ عمراني را شامل مي شوند و حداقل اعتبارات هزينه شدده در اين پرو»هها بالغ بر 36158 ميليارد ريال مي باشد.
تقی کهوریان با بيان اينكه این پروژه ها در سفر استانی ریاست جمهوری به بهره برداری می رسند افزود: احداث بیمارستان آیت الله خویی با مشارکت تعدادی ازخیرین استان آغاز شده بود که در دولت یازدهم با هدف تسریع درعملیات ساخت آن جزو طرح های دانشگاه علوم پزشکی استان درآمد که با اختصاص اعتبارات از منابع دولتي و داخلی دانشگاه علوم پزشکی پیشرفت چشم گیری داشته وتا هفته دولت آماده بهره برداری است.
وی ادامه داد: این پروژه یکی از طرح های افتتاحی درحوزه بهداشت و سلامت استان است که با توجه به تاثیرآن درحوزه درمان و سلامت شمال استان از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و با توجه به مراحل پایانی پروژه و آماده سازی آن برای بهره برداری ، تامین انشعابات آب، برق و گازدراین مدت باقی مانده بسیار ضروری است که با همکاری شرکت های خدمات رسان استان انجام می گیرد.
جواد آقازاده رییس دانشگاه علوم پزشکی ارومیه نیزدراین جلسه با اشاره به سابقه تاریخی این بیمارستان گفت:عملیات ساخت بیمارستان آیت الله خویی بیست و پنج سال پیش توسط خیرین شهرستان خوی آغاز شده است که در دولت یازدهم با توافقی که با نظر مساعد وزیر محترم بهداشت و درمان انجام شد پروژه با 35 درصد پیشرفت فیزیکی تحویل دانشگاه علوم پزشکی شد و با اختصاص اعتبارات لازم پروژه با 98 درصد پیشرفت اجرایی آماده بهره برداری است.
در ادامه این جلسه مدیران شرکت های خدمات رسان استان گزارشی درخصوص تامین انشعابات شبکه های آب و فاضلاب، گاز و برق بیمارستان ارائه کردند و مقرر شد تا زمان بهره برداری از پروژه خدمات مورد نیاز نیز تامین شود.