تقی کهوریان در جلسه بررسی خلاصه گزارش مطالعات اولیه ساماندهی این محور گفت: محورگلمانخانه ارومیه باتوجه به تجمع جمعیتی در مساکن مهر گلمان و دهکده توریستی چی چست ساحلی< تاسيسات كنار محور و همچنين روستاهاي مسيراز محورهای پرتردد و حادثه خیز محسوب می شود و تامین جاده دسترسی مطمئن دراولویت بوده و باید مطالعات جامع تعریض و ساماندهی آن درکوتاه مدت آغاز شود.
وی افزود: منطقه گلمان به عنوان بخش منفصل شهرارومیه در آینده یکی از کانون های پر جمعیت شهر خواهد بود و ساماندهی جاده دسترسی و ایمن سازی مسیر بسیار ضروری بوده و با تلفیق منابع اعتباری برای تامین اعتبارات مورد نیاز و مشارکت دستگاههای اجرایی می توان در کوتاه مدت این پروژه را به سرانجام رساند.
مبارک قدم مدیرکل راه وشهرسازی آذربایجان غربی نیز در این جلسه گفت: محور ارومیه به گلمان به طول 14 کیلومتر است که با توجه به حجم تردد بالا و عرض کم از محورهای حادثه خیز بوده  که در مطالعات اولیه محدوده عملیات عمرانی و راهسازی برآورد شده است .
وی با بیان اینکه اعتبار پیش بینی شده برای این طرح 283 میلیارد ریال است افزود:براساس این مطالعات این محور به صورت 4 باند رفت و برگشت تعریض و برای دسترسی به مساکن مهر گلمان ، روستاها و تاسيسات واقع در مسير 3 دوربرگردان و یک تقاطع غیر همسطح احداث می شود. 
در اين جلسه به سهم هريك از دستگاههاي اجرايي ذيريط در تامين منابع به صورت تلفيقي شامل اداره كل رله و شهرسازي،اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي ، سازمان مديريت و برنامه ريزي از منابع اعتبارات استاني كه در شوراي تامين مسكن براي تعريض و ايمن سازي مصوب شده بود و همچنين شهرداري اروميه از منابع داخلي شهرداري و اعتبارات استاني براي ساخت تقاطع غير همسطح توافق گرديد.