تقی کهوریان در نشست دستگاههای اجرایی استان با مدیران بنیاد علوی در جلسه تسهیل گری اجرای طرح آبادانی و پیشرفت شهرستان چالدران گفت: در راستای اقتصاد مقاومتی و ارتقاء شاخص های توسعه، حرکت بزرگی در راستای محرومیت زدایی در این شهرستان آغاز شده که با حضور بنیاد علوی و در کنار اقدامات استانی این حرکت تاثیرگذاری عمیق تر و گسترده تری خواهد داشت.
وی افزود:کمبود امکانات ، نبود زیرساخت های آموزشی ، درمانی و اقتصادی و کاهش درآمد های معیشتی خانوارها ازعوامل اصلی مهاجرت است و باید با تکمیل زیرساخت ها و توسعه فعالیتهای اقتصادی با ارتقاء شاخص ها، کیفیت زندگی را در این شهرستان بهبود بخشبد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اظهار داشت:چالدران از ظرفیت بزرگ گردشگری، تاریخی و طبیعی وهمچنین کشاورزی برخوردار است که برای بهره برداری از این ظرفیت ها تکمیل زیرساخت ها از جمله راههای دسترسی ، زیرساخت های خدماتی آب ، برق و گاز، افزایش سرانه فضاهای آموزشی ، درمانی ضروری است  که ازاولویت های مهم در این اقدام مشترک قرار دارد.
تقی کهوریان افزود: در جهت تسریع برنامه های توسعه ای در شهرستان چالدران در کمیته برنامه ریزی شهرستان اعتبارات عمرانی، زیربنایی با منابع اعتباری بنیاد علوی تلفیق و پروژه های مشترک اجرایی می شوند.
وی همچنین در خاتمه این جلسه در خصوص نتایج این نشست گفت: بنیاد علوی از زیرمجموعه های توانمند در بنیاد مستضعفان است که در مراحل تهیه طرح جامعی برای رفع محرومیت و شتاب دادن به روند توسعه شهرستان با عنوان برنامه پیشرفت و آبادانی هستند و با تلفیق دیدگاهها و منابع اعتباری بنیاد و اعتبارات استان هم افزایی خوبی در جهت جبران عقب ماندگی های در این منطقه شکل می گیرد.
معاون هماهنگی امورعمرانی استاندار ادامه داد: در این جلسه مقرر شد دستگاههای اجرایی استان اطلاعات مرتبط با شاخص های شهرستان و طرح ها و برنامه های در دست اجرا را در جهت تکمیل مطالعات مشاور در اختیار بنیاد علوی قرار دهند و در جلسات ماهانه،  روند پیشرفت برنامه ها و اولویت بندی طرح ها را بررسی شود.
معاون توانمند سازی و خدمات اجتماعی بنیاد علوی نیز دراین جلسه در گزارشی از برنامه این بنیاد در استان گفت: شهرستان چالدران به عنوان یکی از 10 منطقه هدف بنیاد مستضعفان در کشور است که در مرحله نخست این طرح اقدامات توانمند سازی جوامع روستایی  در 20 روستای منتخب به مرحله اجرا در می آید.
حاج علیزاده با بیان اینکه در گام بعدی این طرح در تمامی روستاهای شهرستان اجرایی خواهد شد افزود:برای جلب مشارکت روستائیان در این طرح 23 صندوق مشارکتی با حضور اهالی روستا تشکیل شده که درقالب برنامه های آموزشی و اجرایی شاهد رشد شاخص های اجتماعی و اقتصادی در این منطقه خواهیم شد.
وی ادامه داد: سال گذشته از مجموع 6 هزار و 252 درخواست دریافت تسهیلات روستایی در کشور 2 هزارو 3 طرح با ظرفیت اشتغال زایی 20 هزار و 628 نفر و با سرمایه گذاری 11 هزار و 526 میلیارد ریال به تصویب رسید که از این تعداد تاکنون 700 طرح با سرمایه گذاری 2 هزار و 579 میلیارد ریال و اشتغالزایی 5 هزار و 578 نفر به بهره برداری رسیده است.
معاون توانمند سازی و خدمات اجتماعی بنیاد علوی در خصوص استان آذربایجان غربی نیز گفت: در استان آذربایجان غربی نیز از 122 درخواست 64 طرح با سرمایه گذاری 429 میلیارد ریال و اشتغالزایی 934 نفر در کمیته استانی مصوب شده است که از این تعداد تا کنون 24 طرح با اشتغالزایی 309 نفر به بهره برداری رسیده است.
حاج علیزاده مجموع تسهیلات اشتغالزایی استان را 400 میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: با اختصاص 200 میلیارد ریال برای طرح های اشتغالزا در شهرستان چالدران مجموع تسهیلات این طرح در استان به 600میلیارد ریال  تا پایان سال گذشته می رسد و در سالجاری سهمیه استان به مبلغ 250 میلیارد ریال و در مجموع سهمیه استان را تا پایان سال جاری به 850 میلیارد ریال افزایش می دهد.