معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار در جلسه کمیته وصول مطالبات استان که به موضوع مطالبات هزینه برق ادارات و شرکت ها پرداخت ضمن تاکید بر تسویه مطالبات باقی مانده دستگاههای اجرایی به شرکت توزیع برق گفت: با افزایش گرمای هوا و افزایش میزان مصارف انرژی برق به منظور مدیریت در مصرف و جلوگیری از اختلال در توزیع برق دستورالعمل اجرایی از سوی رییس جمهور محترم به تمامی وزارتخانه ها ، دستگاههای اجرایی و شرکت های تابعه اعلام شده است که مدیران اجرایی نیز باید با اتخاذ تدابیر لازم نسبت به کنترل میزان مصرف و صرفه جوی در استفاده از انرژی برق اقدامات اساسی را انجام دهند.
تقی کهوریان همچنین افزود:بهره گیری از انرژی های نو در کشورهای رو به توسعه از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده که در سالهای اخیر در کشور نیز در رابطه با احداث نیروگاههای خورشیدی و تولید انرژی برق ازطریق سلولهای خورشیدی اقداماتی آغاز شده و براساس مصوبه هیئت دولت از سال 97 دستگاههای اجرایی به منظور بهره گیری از این نوع انرژی باید 20 درصد مصارف خود را از این محل تامین کنند که برهمین اساس باید با اختصاص بودجه نسبت به راه اندازی تاسیسات مورد نیاز نسبت به استفاده از انرژی های جایگزین در تامین روشنایی ساختمان ادارات بطور جدی پیگیری کنند.
در ادامه این جلسه پس از گزارش مدیرعامل شرکت توزیع برق استان در خصوص مطالبات هزینه برق مصرفی دستگاههای اجرایی مقرر شد سازمانها و شرکت های دولتی و شهرداری ها در فاصله زمانی 6 ماهه نسبت به تسویه حساب بدهی ها اقدام کنند.