سید ابوالفضل رضوی معاون توسعه روستایی و مناطق محروم  رئیس جمهور در گردهمایی معاون هماهنگی امور عمرانی استان های شمالغرب کشور با اعلام این مطلب گفت:در سال های 95 و 96 برای اجرای طرح های اشتغال زا در مناطق روستایی و محروم در استان ها 200 میلیارد ریال اختصاص یافته بود که این میزان در سال 97 به 250 میلیارد ریال افزایش یافت.
وی افزود:با این اقدام سقف پرداخت تسهیلات به طرح های مصوب در مناطق روستایی نیز از 20 میلیارد ریال به 25 میلیارد ریال افزایش یافته است و استان ها تا آخر دیماه امسال فرصت معرفی طرح ها و جذب تسهیلات اختصاص یافته را دارند.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم  رئیس جمهور در ادامه اظهار داشت: طرح های تولیدی صادرات محور، استفاده از فنآوری های نوین و دانش بنیان و طرح ها زودبازده را از اولویت های تخصیص تسهیلات است .
سعیدی کیا رییس بنیاد مستضعفان نیز در این جلسه بر تسهیل شرایط پرداخت تسهیلات به طرح های مصوب در استان ها، نظارت بر طرح های در دست ساخت در دوران فعالیت پروژه های تولیدی تاکید کرد.
پیمان آرامون سرپرست هماهنگی امور عمرانی استاندار نیز در این جلسه گفت:در 2 سال گذشته سهمیه استان در پرداخت تسهیلات طرح های اشتغالزای روستایی 400 میلیارد ریال بود که از این میزان 352 میلیارد و 700 میلیون ریال پرداخت شده است.
وی  افزود: در اجرای طرح های توسعه روستایی و اشتغالزا هم افزایی و همگرایی میان دستگاههای اجرایی وجود دارد .
ابراهیم عصمتلو مدیر توانمندسازی و مشارکت های مردمی بنیاد علوی نیز دراین گردهمایی در گزارشی از وضعیت پرداخت تسهیلات اشتغالزایی در کشور گفت: از مجموع 2368 درخواست مصوب شده تا کنون 2 هزار و 35 طرح با 11 هزار و 165 میلیارد ریال و اشتغالزایی 15 هزار و 559 نفر منجر به قرارداد شده است .
وی با بیان اینکه 52 درصد طرح ها در بخش صنعت و 25 درصد در بخش خدمات و 23 درصد نیز در بخش کشاورزی است افزود: از این تعداد طرح نیز 949 طرح با پرداخت  2990 میلیارد ریال تسهیلات به بهره برداری رسیده که مجموعا 7798 نفر  در این طرح ها مشغول بکار شدند.
در ادامه این نشست که استاندار آذربایجان شرقی نیز حضور داشت ، هریک از معاون هماهنگی امور عمرانی و مدیران کل دفاتر روستایی گزارشی از وضعیت بررسی طرح ها، تصویب و پرداخت تسهیلات مورد نیاز و مسائل و مشکلات موجود را طرح کردند .
درآذربایجان غربی از مجموع 124 طرح پیشنهادی 68 طرح با 454 میلیارد و 700 میلیون ریال مصوب شده که از این تعداد نیز 60 طرح با منجر به قرارداد پرداخت تسهیلات شده است و 32 طرح با اشتغالزایی 413 نفر به بهره برداری رسیده است.