پیمان آرامون در دیدار مدیرکل دفتر و امور شهری و شهرداران استان کرمان که در قالب سفر آموزشی به استان آذربایجان غربی سفر کرده اند گفت:شناخت از ظرفیت ها و توانمندی های داخلی در حوزه عمران شهری و تبادل تجربیات فنی و هم افزایی شهرداریها در مطالبه گری ردیف های بودجه ای متمرکز کشوری و معرفی فرصت های سرمایه گذاری در مدیریت شهری از مزایای این سفرها است .
وی در بخش دیگری از سخنان خود به معضلات و مشکلات حوزه مدیریت شهری اشاره کرد و افزود:در شرایط سخت اقتصادی که تحریم های ظالمانه در کشور موجب شده است بهره گیری از توان داخلی و جذب سرمایه های بخش خصوصی در اجرای طرح های اقتصادی و درآمدزا، مدیریت شهری را در پاسخگویی به نیازهای شهری و شهروندان توانمند می سازد.
سرپرست معاونت هماهنگی امورعمرانی استانداری آذربایجان غربی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت :امسال بودجه شهرداری های استان افزون بر 20 هزار میلیارد ریال است که در حوزه های مختلف عمران شهری ، ساماندهی حمل ونقل، ساماندهی سیما و منظر شهری و خدمات شهری هزینه می شود.