با حکم استاندار آذربایجان غربی:

 سرپرست اداره کل پدافند غیرعامل استانداری آذربایجان غربی منصوب شد

محمد مهدی شهریاری طی ابلاغی، "قدرت حبیب زاده" را بعنوان سرپرست اداره کل پدافند غیرعامل استانداری آذربایجان غربی منصوب نمود.

پیش از این قدرت حبیب زاده به عنوان معاون اداره کل مدیریت بحران آذربایجان غربی خدمت مینمود