جلسه بررسی طرح احداث کارخانه نساجی در خوی توسط سرمایه گذار ترکیه ای با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار آذربایجان غربی برگزار شد.

رضا حسینی در این جلسه با بیان اینکه جذب سرمایه گذاری خارجی از اولویت ها و برنامه های اصلی استان است، افزود: جذب سرمایه گذاری بعنوان زمینه ساز اشتغال و توسعه پایدار اقتصادی از رویکردهای اصلی دولت در استان است.

وی در رابطه با درخواست ایجاد کارخانه نساجی در خوی توسط سرمایه گذار ترکیه ای نیز گفت: برای عملیاتی شدن این پروژه که حداقل برای 500 نفر اشتغال ایجاد می کند، هرگونه حمایت قانونی لازم را انجام می دهیم.

در این جلسه مدیران دستگاههای استانی ذیربط نیز در خصوص تامین زیرساخت های مورد نیاز طرح اعلام آمادگی کردند.