مدیر کل دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری آذربایجان غربی گفت: طرح آمایش 13 اتباع خارجی در آذربایجان غربی  اجرا می شود.

خانم حمیرا جعفر زاده در گفتگو با پایگاه اطلاع رسلانی استانداری آذربایجان غربی با اشاره به اجرای طرح آمایش 13 اتباع خارجی در استان گفت: این طرح از مورخ 21/7/97 لغالیت 30/7/97 انجام می گیرد .

وی ادامه داد: در راستای این طرح از تمامی اتباع خارجی دارندگان مدارک آمایش 12 و هویت 11 و همچنین دارندگان برگ تردد معتبر اصلاحات و تغییرات در خواست می شود در موعد مقرر جهت انجام امور مربوط به آمایش به اداره کل دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری آذربایجان غربی مراجعه نمایند.