غلامرضا صراف به عنوان مدیر هسته گزینش استانداری آذربایجان غربی منصوب شد 
با پیشنهاد محمد مهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی؛ غلامرضا صراف با حکم نماینده وزیر و دبیر هیات مرکزی گزینش وزارت کشور به عنوان مدیر هسته گزینش استانداری آذربایجان غربی منصوب شد‌.