با حضور دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان نشست سراسری روسای بنیاد نخبگان کشور در ارومیه برگزار می شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار آذربایجان غربی در جلسه اعضای شورای علمی بنیاد نخبگان استان که در محل استانداری ترتیب یافت از برگزاری نشست سراسری روسای بنیاد نخبگان کشور با حضور دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان در روزهای 23 و 24 ماه جاری در ارومیه خبر داد.

صفر زاده با اشاره به ظرفیت ها و پتانسیل های استان در حوزه جوانان و نوجوانان نخبه  بر شناسایی و حمایت از این افراد تاکید نمود و افزود: بهترین راه حمایت و تقویت نخبگان، شناسایی افراد نخبه در سنین کوچک است که در این راستان طرح ویژه ای برای شناسایی دانش آموزان نخبه بصورت پایلوت در ارومیه و میاندوآب با همکاری بنیاد نخبگان استان و آموزش و پرورش استان در حال اجرا است .

در این جلسه چهل امیرانی رییس بنیاد نخبگان آذربایجان غربی نیز با اشاره به برگزاری نشست سراسری روسای بنیاد نخبگان کشور در ارویمه خواستار همکاری و همراهی دستگاه های مختلف اجرایی استان در برگزاری مطلوب این نشست شد.

محمد حضرت پور شهردار ارومیه نیز در این جلسه با تاکید بر شناسایی و رفع موانع پیش روی نخبگان و تقویت ظرفیت های موجود گفت: باید با برنامه ریزی های مدون به باروری و تقویت افکار و اندیشه های جوانان و نوجوانان نخبه شهر کمک کنیم.

در این جلسه اعضای بنیاد نخبگان استان آذربایجان غربی معرفی و احکام آنان با امضای دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان صادر شد.

نادر صفر زاده ، هادی بهادری ، محمد حضرت پور، رحیم حب نقی ، جوانپور، علی محمد نیک بخت ، خیر الله حدیدی ، حسن حیدری به عنوان اعضای بنیاد نخبگان استان آذربایجان غربی معرفی شدند.