سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداري آذربايجان غربي با حكم مهندس سعادت منصوب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری آذربایجان غربی، با حكم مهندس سعادت استاندار آذربایجان غربی نادر صفرزاده به سمت سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداري آذربايجان غربي منصوب شد.

در اين حكم آمده است:

بسمه تعالي

جناب آقاي نادر صفرزاده

سلام عليكم

نظر به تعهد و تجربیاتی که دارید بموجب این حکم جنابعالی به سمت سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع منصوب می نمایم. انشاءا... در انجام وظایف محوله موفق و موید باشید./