تقی کهوریان در پنجمین جلسه شواری فنی استان که با حضورمدیران کل و روسای دستگاههای اجرایی و خدماتی برگزار شد گفت: رعایت مباحث فنی و اجرایی و دقت در کیفیت ساخت پروژه ها، در جلوگیری از هدر رفت منابع اعتباری و ارتقاء شاخص اجرای پروژه ها امری بسیار ضروری است که می بایست مدیران و مسئولان اجرایی به این مهم اهتمام ویژه ای داشته باشند.
وی با اشاره به دستورالعمل جدید فعالیت شواری فنی در استان ها افزود:در دستورالعمل جدید گستره فعالیت و نقش آفرینی شورای فنی وسیع تر شده است و ازاین پس مباحث مربوط به اجرای پروژه های جدید و تعیین مجری ساخت پروژه ها نیز در این شورا بحث و تصمیم گیری می شود که در کاهش مشکلات اجرای پروژه ها تاثیر بسزایی خواهد داشت.
معاون امورعمرانی استاندارآذربایجان غربی همچنین اظهار داشت:با اجرای این دستورالعمل، در شورای فنی نسبت به ساخت پروژه های دستگاههای اجرایی که فاقد دفتر فنی و کارشناسان متخصص در امور عمرانی می باشند تصمیم گیری و نظارت خواهد شد.
تقی کهوریان در ادامه سخنان خود در خصوص پروژه های عمرانی در مناطق روستایی نیز تصریح کرد:پروژه های عمرانی مربوط طرحهای هادی روستایی که اجرای آن بر عهده و با مشارکت دهیاران است باید تحت نظارت فنی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار گیرند.
در ادامه این جلسه گزارش نظارتی پروژه های عمرانی شهرستان پیرانشهر شامل سد خاکی جلدیان،احداث بیمارستان 64 تختخوابی پیرانشهر،احداث مدرسه 12 کلاسه فنی و حرفه ای، احداث مرکز آموزش فنی و حرفه ای دو منظوره،بهسازی و آسفالت راه روستایی گرده بین به قره خضرو ریگ آباد به میشه ده سفلی و اجرای طرح هادی روستای خرنج و تامین آب آشامیدنی روستاهای کیله سیپان و گرده بین طرح و در خصوص آخرین اقدامات انجام گرفته مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
همچنین با پیشنهاد معاون امورعمرانی استاندارو تصویب شواری فنی مقررگردیدهیاتی متشکل از رؤسای دستگاههای عضو اصلی شورای فنی استان مرتبط با امورآب به پروژه انتقال آب به جزیره اشک دریاچه ارومیه و علّت اصلی خسارت های وارده را بررسی کرده و درخصوص مقصرین وعوامل موثردرآن تصمیم گیری کنند.