مشاور و مدیر کل هماهنگی معاونت اجرایی رئیس جمهور طی نامه ای به استاندار آذربایجان غربی، نتیجه پیگیری مطالبات ایثارگران و برگزیدگان استان در سفر ریاست محترم جمهوری و کاروان تدبیر و امید به استان را اعلام کرد.

در این نامه آمده است:

بسمه تعالی

جناب آقای سعادت

استاندار محترم آذربایجان غربی

با سلام و احترام

در راستای پیگیری مطالبات و درخواست های مطرح شده توسط سخنرانان برگزیده در جلسه دیدار علما، ایثارگران در سفر ریاست محترم جمهوری و کاروان تدبیر و امید به آن استان و پیرو رونوشت نامه شماره 38813 مورخ 1395.4.3 در خصوص " درخواست اختصاص عایدی گمرکات برای رفع مشکلات مالی استان، اعطای مجوز معافیت مالیاتی سازمان های مردم نهاد به استاندار یا مدیرکل دارایی استان به منظور تسهیل دریافت مجوز برای سمن های شهرستانی"، به پیوست پاسخ واحدهای تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت استحضار، دستور اقدام لازم و اعلام به متقاضیان محترم ارسال می گردد:

عزیز صادقی مشاور و مدیرکل هماهنگی معاونت اجرایی رئیس جمهور

 

1. نامه شماره 99695/10 مورخ 1395.5.31 گمرک جمهوری اسلامی ایران

بسمه تعالی

جناب آقای مهندس شرفشاهی

معاون محترم توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره 67445/25 مورخ 1395.4.19 در خصوص نامه شماره 38813 مورخ 1395.4.3 جناب آقای دکتر شریعتمداری معاون محترم اجرایی رئیس جمهور در رابطه با درخواست مطرح شده مبنی بر " اختصاص عایدی گمرکات برای رفع مشکل مالی استان" به استحضار می رساند از جمله وظایف قانونی گمرک جمهوری اسلامی ایران  وصول حقوق ورودی و عوارض گمرکی و مالیات های مربوطه است و از آن جا که درامدهای وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران  در زمره درآمدهای مندرج در ماده 10 قانون محاسبات عمومی(درآمد عمومی عبارت است از درآمدهای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و مالیات و سود سهام شرکت های دولتی و درآمد حاصل از انحصارات و مالکیت و سایر درآمدهایی که در قانون بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد عمومی منظور می شود) قرار می گیرد، این سازمان مکلف می باشد مطابق قوانین و مقررات مربوطه از جمله ماده 39 قانون محاسبات عمومی، کلیه درآمدهای وصولی گمرکات کشور را به حساب های مربوطه نزد خزانه منظور نماید.

لذا با عنایت به موارد فوق و با ملاحظه ماده 9 قانون اخیرالذکر که اشعار می دارد" موارد هزینه، نوع هزینه را در داخل بودجه و یا قسمتی از فعالیت یک وزارتخانه یا موسسه دولتی مشخص می کند"، اختصاص درآمدهای گمرکات اجرایی برای رفع مشکلات مالی استان مربوطه با توجه به عدم پیش بینی و ابلاغ این موضوع در قوانین بودجه سنواتی این سازمان امکان پذیر نمی باشد.

مسعود کرباسیان- رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران

 

2. نامه شماره 14764/200 مورخ 1395.9.13 سازمان امور مالیاتی کشور

بسمه تعالی

جناب آقای مهندس شرفشاهی

معاون محترم توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره 67445/25 مورخ 1395.4.19 منضم به تصویر نامه شماره 38813 مورخ 1395.4.3 جناب آقای شریعتمداری معاون محترم اجرایی رئیس جمهور در خصوص مطالبات مطرح شده در دیدار علما، برگزیدگان و ایثارگران استان آذربایجان غربی با ریاست محترم جمهوری، به استحضار می رساند:

مطابق بند (ی) ماده 139 قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحات بعدی آن، کمکها و هدایای دریافتی نقدی و همچنین حق عضویت اعضاء مجامع حرفه ای، احزاب و انجمنها و تشکل های غیردولتی که دارای مجوز از مراجع ذیربط باشند و وجوهی که به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد یا حق الزحمه اعضاء آنها کسر و به حساب مجامع مزبور واریز می شود، از پرداخت مالیات معاف است.

سید کامل تقوی نژاد- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور