به اطلاع مردم شریف استان آذربایجان غربی می رساند، در چند روز گذشته اتفاق ناگواری در شهرستان نقده در جشن روز مهندس رخ داد که باعث ناراحتی مسئولین ارشد استان و مردم شهید پرور گردیدکه  در جهت تنویر افکار عمومی و اعتقاد به اینکه دانستن حق مردم است عین نامه توبیخ فرماندار نقده توسط استاندار آذربایجان غربی که در مورخه 23 اسفند صادر گردیده منتشر می گردد.