آغاز سال ٩٦ را كه مصادف با ولادت بانوي اسلام حضرت فاطمه زهرا (س) است را به هم استانيهاي عزيز تبريک عرض مي كنم. سال ٩٥ با سختيهاي زيادي شروع شد اما با سفر رئيس جمهور و به دنبال آن سفرهاي تكميلي به استان اقدامات اجرايي رونق گرفت.
استان آذربايجان غربي نيازمند يك سري پروژه هاي تاثيرگذار است كه اميدواريم در سال ٩٦ به اجراي آنها بپردازيم. يكي از موضوعاتي كه در محافل اقتصادي آذربايجان غربي مطرح بود توسعه راه آهن ميانگذر تبريز-اروميه بود كه به عنوان ايده از سال ٩٤ مطرح است، اين ايده در سال ٩٥ مراحل خود را طي كرده و بعد از سفر رييس جمهور به تصويب رسيد اميدواريم اقدامات مطالعات و اجرايي آن در سال ٩٦ آغاز شود.
يكي از پروژه هايي كه از ٢٤ سال قبل جزء آرزوهاي مردم استان آذربايجان غربي است اتمام پروژه راه آهن مراغه به اروميه است كه اجراي اين پروژه تا مهاباد پيش رفته بود اما به سبب نبود اعتبار ادامه آن ممكن نبود تا اينكه در سفر رئيس جمهور اين اعتبار تامين شد و خوشبختانه اكنون همه بدهی هاي پيمانكاران و حتي مطالبات پيش پرداخت آنها نيز اجرا شد و بدون شك اين پروژه در سال ٩٦ به بهره برداري مي رسد.
از مباحث جدي آذربايجان غربي شاخص هاي سلامت است به طوريكه با كمبود ١٥٠٠ تخت بيمارستاني مواجه هستيم اين مشكل نيز در سفر رئيس جمهور به آذربايجان غربي مطرح شد و بر اين اساس احداث بيمارستان ٦٠٠ تخت خوابي در اروميه به تصويب رسيد و در بودجه سال ٩٦ قرار گرفت،  بيمارستان آيت الله خويي در خوي و بيمارستان كوثر در اروميه نيز از مصوبات سفر رييس جمهور بود كه اقدامات اجرايي بيمارستان آيت الله خويي آغاز شده و بيمارستان كوثر نيز در سال ٩٦ شروع مي شود.
رديف اصلاح شاخص هاي توسعه استان يكي از پروژه هاي تاثيرگذار آذربايجان غربي است كه از سال ٩٢ مطرح بود و در سفر رئيس جمهور مستقل از بودجه هاي سنواتي رديفي براي آن در نظر گرفته شد تا در سال ٩٦ اجرايي شود.
پروژه هاي نيمه تمام بسياري طي سالهاي ٩٢ تا ٩٥ به بهره برداري رسيد به طوري كه ٢٧٧٤ پروژه عمراني با رقم ٦ هزارميليارد تومان به بهره برداري رسيده است كه در رونق اقتصادي استان سهم بسزايي داشته است. در راستاي تحقق به منويات رهبر معظم انقلاب در حوزه اقتصاد مقاومتي نيز ٦٤٦ واحد توليدي با ٣٧٣ ميليارد تومان بانكي بهره برداري شد كه بر اساس آن ٢٤ هزار شغل ايجاد شد.
ان شاالله در  فروردين  ٩٦نیز  پروژه هايي كه در سفر ریاست محترم جمهوری در خرداد ٩٥ كلنگ زني شده بود به بهره برداري مي رسد.
در پايان سالی خوب و خوش برای مردم ايران به ويژه مردم آذربايجان غربی آرزو مینمایم.