غار آبی تاریخی سهولان (به زبان کردی به معنی یخبندان) یکی از جلوه هاى طبیعت زیباى استان آذربایجان غربی بشمار می رود. مساحت داخلی غار حدود 600 مترمربع است و محتویات غار سنگ های آهکی است. ارتفاع سقف غار تا سطح دریاچه آن 50 متر است و عمق آب در عمیقترین مرکز آن بیش از 50 متر است. این غار از هزاره هاى دوم و اول قبل از میلاد تا دوره پارتی و اسلامی و حتی زمان هایی از قرون وسطی مورد سکونت انسانها قرار گرفته است