در راستای تبیین اهداف دولت تدبیر و امید و تاکیدات استاندار محترم مبنی بر استمرار تعامل مردم و دولت و پاسخگویی به درخواستها و مشکلات هموطنان عزیز و ایجاد فرصتی یکسان برای همه اقشار جامعه جهت ارتباط مستقیم تلفنی با مسئولین دستگاههای اجرایی مندرج در جدول ذیل طبق زمانبندی اعلام شده در محل سامانه سامد حضور داشته و از طریق تلفن 111 بصورت مستقیم پاسخگوی تماس های هموطنان عزیز خواهند بود .

یکشنبه 95/12/22 مدیرکل حمل و نقل و پایانه  از ساعت 10:30 الی 12

دوشنبه 95/12/23 صندوق کار آفرینی امید   از ساعت 10:30 الی 12

سه شنبه 95/12/25 مدیرکل صنعت معدن و تجارت  از ساعت 10:30 الی 12