طی اطلاعیه ای که توسط اداره کل امور شهری و شوراها منتشر گردید نتایج نهایی آزمون استخدامی شهرداری ها بهمن 94 در مشاغل عملیاتی آتش نشانی به شرح ذیل اعلام می گردد

اعلام نتیجه نهایی داوطلبین آزمون استخدامی بهمن ماه 94 شهرداریهای استان آذربایجان غربی در پست های عملیاتی آتش نشانی
به تفکیک رشته شغلی و شهر محل خدمت
نتیجه نهایی داوطلبین رشته شغلی کاردان آتش نشان شهرداری خوی  


ردیف

شماره داوطلب

نام و نام خانوادگی

کدملی

رشته شغلی

شهر محل خدمت

امتیاز

نتیجه

1

1210521

احسان امامویردی

2790147914

کاردان آتش نشان

خوی

27/200

معرفی به معاینات طب کار و گزینش

2

1210430

مهدی برودکی

2790248982

کاردان آتش نشان

خوی

25/192

معرفی به معاینات طب کار و گزینش

3

1210470

سعید صبوری

2790178089

کاردان آتش نشان

خوی

79/189

معرفی به معاینات طب کار و گزینش

4

1210445

هاتف ملائی

1360968628

کاردان آتش نشان

خوی

62/173

معرفی به معاینات طب کار و گزینش

5

1210407

سهیل نصرالهی

2790094705

کاردان آتش نشان

خوی

22/170

معرفی به معاینات طب کار و گزینش

6

1210525

نوید حمیدی

2740272278

کاردان آتش نشان

خوی

54/165

معرفی به معاینات طب کار و گزینش

7

1210516

محمد تقی ارزنلو

2803461943

کاردان آتش نشان

خوی

55/162

معرفی به معاینات طب کار و گزینش

8

1210520

هادی حرمتی

2790513767

کاردان آتش نشان

خوی

18/144

معرفی به معاینات طب کار و گزینش

9

1210488

مهران کاظمی

2790259038

کاردان آتش نشان

خوی

93/135

ذخیره

10

1210517

علی رضا کاظم سلطانی

2790121133

کاردان آتش نشان

خوی

73/135

ذخیره

11

1210487

رامین سعادتمند اوصالو

2740566794

کاردان آتش نشان

خوی

10/131

ذخیره

12

1210503

امیر موسی زاده

2790358176

کاردان آتش نشان

خوی

72/118

ذخیره

 

نتیجه نهایی داوطلبین رشته شغلی کاردان آتش نشان شهرداری سلماس   

ردیف

شماره داوطلب

نام و نام خانوادگی

کدملی

رشته شغلی

شهر محل خدمت

امتیاز

نتیجه

1

1210414

مهدی رنج جو

2840008122

کاردان آتش نشان

سلماس

15/144

معرفی به معاینات طب کار و گزینش

2

1210447

مرتضی بیگ زاده

2840066335

کاردان آتش نشان

سلماس

48/142

ذخیره

نتیجه نهایی داوطلبین رشته شغلی راننده وسائط نقلیه تندروی سنگین شهرداری بازرگان  

 

ردیف

شماره داوطلب

نام و نام خانوادگی

کدملی

رشته شغلی

شهر محل خدمت

امتیاز

نتیجه

1

1210596

جواد قلی پور

2919925334

راننده آتش نشان

بازرگان

74/176

معرفی به معاینات طب کار و گزینش

2

1210544

افشین آقایارزاده

2830867831

راننده آتش نشان

بازرگان

80/153

معرفی به معاینات طب کار و گزینش

3

1210582

رضا میلانی

2910005070

راننده آتش نشان

بازرگان

88/143

معرفی به معاینات طب کار و گزینش

نتیجه نهایی داوطلبین رشته شغلی راننده وسائط نقلیه تندروی سنگین شهرداری خوی    

ردیف

شماره داوطلب

نام و نام خانوادگی

کدملی

رشته شغلی

شهر محل خدمت

امتیاز

نتیجه

1

1210538

میرهاشم طباطبایی رضائی

2851420828

راننده آتش نشان

خوی

52/211

معرفی به معاینات طب کار و گزینش

2

1210535

فرزاد عظیم زاده ریک آبادی

2851858785

راننده آتش نشان

خوی

66/131

معرفی به معاینات طب کار و گزینش

 

* لازم به توضیح است که قبولی نهایی داوطلبین منوط به تائید هسته گزینش و معاینات پزشکی طب کار بوده ، لذا در صورت عدم تائید هسته گزینش و یا مرکز معاینات طب کار از نفرات ذخیره دعوت به عمل خواهد آمد .  

* با توجه به تعیین حدنصاب 1400امتیاز از 900 امتیاز آزمون عملی برای شرکت کنندگان در آزمون ، داوطلبانی که موفق به کسب حدنصاب آزمون عملی نگردیده اند از سایر مراحل آزمون حذف گردیده اند.

* تا زمان اطلاع رسانی از طریق استانداری و یا شهرداری نیازی به مراجعه حضوری پذیرفته شدگان نبوده و مراتب به نحو مقتضی اطلاع رسانی خواهد شد .

*داوطلبینی که به نتایج آزمون اعتراض داشته باشند می توانند اعتراض خود را تا 10روز پس از اعلام رسمی به صورت کتبی جهت بررسی، تحویل دفتر امورشهری وشوراهای استانداری نمایند. بدیهی است  به اعتراضات داوطلبین پس از مهلت تعیین شده ترتیب اثر داده نخواهدشد.